Näin autonomisen ajamisen tekniikka muuttaa tapasi liikkua – ja koko autoalaa!

Autonominen ajaminen tarkoittaa autojen kykyä liikkua ilman ihmisen aktiivista auton hallintaa. Se on teknologiaa parhaimmillaan ja se lupaa tehdä elämästämme helpompaa, turvallisempaa ja mukavampaa. Ja mikäs sen parempaa! Niin kuin muillekin autoilusta ja teknologiasta kiinnostuneille, myös kotimaiselle vauriokorjaamisen valtakunnalliselle ajatusjohtajalle InCarille autonominen ajaminen on ollut kiehtova aihe jo pitkään, koska se tuo monia muutoksia myös vauriokorjaamisen alalle. Muutokset kohdistuvat sekä autoja käyttäviin ihmisiin ja tapaan käyttää autoja, liikenneturvallisuuden muutosten mukanaan tuomiin muutoksiin alalla sekä alalla toimiviin yrityksiin investointi- ja muuntautumiskyvyn erojen myötä.

”Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä tulee entisestään vähenemään. Tämä muuttaa alaa jo melko aikaisessa vaiheessa, sillä jo nyt kehittyneempien autojen myötä olemme nähneet, miten suuremmat onnettomuudet vähenevät ja pienemmät lisääntyvät suhteessa toisiinsa. Kun autojen korjaamiseen liittyvät tekniset vaatimukset monimutkistuvat, tulee mukaan myös lisää alansisäistä säätelyä ja suurempiakin investointitarpeita – kaikki toimijat eivät kykene näihin investointeihin, se on selvää”, InCarin kehityspäällikkö Mika Saastamoinen sanoo.

Autojen ja niiden järjestelmien kehittyessä niin ajoneuvojen valmistajien kuin myös korjaamojen vastuut siis kasvavat entisestään.
”Korjaamon täytyy pystyä luotettavasti arvioimaan korjausten tarve sekä tietenkin suorittamaan ne. Sen lisäksi, että korjaamon tulee tunnistaa esimerkiksi keulavaurion kohdalla tarvittavat toimet, tulee ymmärryksen ulottua myös ajoneuvon muiden järjestelmien toimintaan”, Saastamoinen selventää.

”Järjestelmät ovat keskenään verkostoituneita ja korjaamoilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän kokonaisvaltaista käsitystä eri järjestelmien toiminnasta – eli mikä vaikutta mihinkin. Yksittäisen keulavaurion korjauksen yhteydessä voi tulla tarpeeseen suorittaa jopa kaikkien ADAS-järjestelmien toiminnan tarkastus ja kalibrointi. Tämä luo luonnollisesti korjaamoille tarvetta investointeihin paitsi tarvittavien laitteiden, myös ennen kaikkea osaamisen suhteen. Samalla uusi tekniikka ja osaamisen tarve luo uusia toimenkuvia autoalalle”, Saastamoinen pohtii.

”Autonomisen ajamisen tekniikka on monimutkaista. Auton omistajat ovat näin ollen vahvasti riippuvaisia ​​teknologiasta, joka tarvitsee jatkuvaa päivitystä ja ylläpitoa. Vauriokorjaamisen infrastruktuurista tarvitaan myös tätä kehitystä tukevaa osaamista. Tässä tarvitaan laajaa yhteistyötä vaurioalan ammattilaisia kouluttavien tahojen kanssa.”

Mikä ADAS?

Autonomisen ajamisen perustana autotekniikassa ovat ADAS- eli kuljettajaa avustavat järjestelmät. Monet näistä järjestelmistä tarkkailevat ajotapahtumia sekä ympäristöä ja auttavat kuljettajaa havainnoimaan tapahtumia. Osa järjestelmistä on pidemmälle kehittynyttä, eli niin sanotusti aktiivisia turvallisuusvarusteita, jotka kykenevät jo nyt puuttuman ajotilanteisiin. Täysin autoniminen auto kykenee ymmärtämään ja tulkitsemaan kaikki ajotilanteet ja ympäristön itsenäisesti ilman kuljettajaa, sekä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet.

”Autonomisen ajamisen tasojahan on viisi. Taso 0 tarkoittaa perinteistä ajamista, jossa kuljettaja hoitaa kaiken ohjauksesta jarrutukseen ja kaasuttamiseen. Taso 1 tarkoittaa kuljettajaa avustavaa ajamista, kuten kaistanvaihtoavustimia ja mukautuvaa vakionopeussäädintä. Taso 2 on osittainen autonomia, jossa auto kykenee suorittamaan monia ajamiseen liittyviä tehtäviä, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus milloin tahansa. Kolmannessa tasossa auto voi ajaa itsenäisesti tietyissä olosuhteissa, kuten tietyillä moottoriteillä, mutta kuljettaja on edelleen vastuussa ajamisesta ja hänen on kyettävä ottamaan ohjaus tarvittaessa. Olemme nyt tasojen kaksi ja kolme välivaiheilla. Neljännessä tasossa auto kykenee ajamaan itsenäisesti kaikissa olosuhteissa, mutta kuljettajan on edelleen oltava valmiudessa ottamaan ohjaus tarvittaessa. Lopulta taso 5 tarkoittaa täysin autonomista ajamista, jossa ei ole kuljettajaa lainkaan”, InCarin kehityspäällikkö Mika Saastamoinen kertoo.

Millä perusteilla tulevaisuuden autoja valitaan?

Autonomisen ajamisen yleistyminen vaikuttaa merkittävästi tavallisen kansalaisen elämään ja liikkumiseen. Liikenneturvallisuuden lisääntymisen ohella autonomiset autot voivat tehdä liikkumisesta helpompaa ja mukavampaa.
”Ajan käyttämisen tapa muuttuu. Kun esimerkiksi työmatkan aika voidaan käyttää ajamisen sijaan työskentelyyn tai lepäämiseen, olemme suuren ajatuksellisen ja konkreettisen muutoksen äärellä. Tulevaisuudessa auton valinnassa saattaakin korostua yllättävätkin asiat, joilla on merkitystä juuri niille toiminnoille, joita autoissa vaalitaan varsinaisten ajo-ominaisuuksien sijaan”, Saastamoinen miettii.

Ympäristövastuullisuus on teknologisen kehityksen keskiössä monella tapaa. Tällä hetkellä painoarvo on vahvasti autojen käyttämisen muutosten mukanaan tuomissa eduissa.  
”Autonomiset autot voivat parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia, sillä ne voivat kommunikoida keskenään sekä ympäröivän infrastruktuurin kanssa, ja optimoida reittinsä tehokkaammin: autot voivat käyttää energiatehokkaampaa ajotapaa ja ajoreittejä voidaan optimoida esimerkiksi kimppakyytejä varten. Tämä voi säästää aikaa ja polttoainetta sekä vähentää päästöjä ja liikenteen aiheuttamaa melua”, Saastamoinen huomauttaa.

Autonomisessa ajamisessa on myös potentiaalia parantaa liikkumisen saavutettavuutta ja mahdollisuuksia. Autonomiset ajoneuvot voivat tarjota edullisempaa ja joustavampaa liikennettä ihmisille, jotka eivät omista autoa tai joilla on vaikeuksia päästä liikkumaan muuten.

Onnellisten maa Suomi eturintamassa – jälleen

Suomi on yksi niistä maista, joissa autonomisen ajamisen testaaminen on sallittua tieliikenteessä. Tämä on tärkeää, jotta autonomisen ajamisen teknologiaa voidaan testata ja kehittää oikeissa olosuhteissa.
”Suomi on todellakin ollut eturintamassa autonomisen ajamisen kehittämisessä! Monet suomalaiset yritykset ovat aktiivisesti mukana autonomisen ajamisen tutkimuksessa ja kehityksessä, ja Suomi on myös aktiivisesti osallistunut kansainvälisiin autonomisen ajamisen kehityshankkeisiin. Suomen tieverkko on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mikä on tärkeää autonomisen ajamisen kannalta. Hyvin hoidetut tiet ja selkeät liikennemerkit mahdollistavat ajoneuvojen tarkan paikannuksen ja liikkumisen. Tosin vielä nykyisellään käytettävä tekniikka on herkkä huonolle liikennesäälle esimerkiksi lumisateen haitatessa liikennemerkkien ja tiemerkintöjen havainnointia”, Saastamoinen kertoo.

Syitä innostua autonomisesta ajamisesta:

  1. Vapaa-aika – autonomisella autolla ajamiseen käytetty aika voi käyttää johonkin muuhun, kuten lukemiseen, rentoutumiseen tai vaikka työskentelyyn.
  2. Turvallisuus – autonomiset autot voivat vähentää onnettomuuksia ja kuolemia tiellä, sillä niiden havaintokyky ja reagointikyky ovat yleensä parempia kuin ihmisen.
  3. Liikenne – autonomiset autot voivat vähentää liikenneruuhkia, kun niiden liikennevirtaa voidaan optimoida tehokkaammin.
  4. Saavutettavuus – autonomiset autot voivat auttaa ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta ajaa itse tai jotka eivät halua ajaa, pääsemään paikkoihin, joihin he eivät muuten pääsisi.
  5. Ympäristö – autonomiset autot voivat auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia, sillä niiden avulla voidaan optimoida ajoreittejä ja välttää turhia päästöjä.

InCar Oy on vuonna 1991 perustettu Suomen johtava vauriokorjaamoketju ja toimialan kehityksen edelläkävijä, jossa yli 370 työntekijää saavat loistaa oman työnsä huippuosaajina yli 50 toimipisteessä ympäri Suomen. InCarin liikevaihto oli vuonna 2021 56,5 miljoonaa euroa. InCar Oy on osa Suvia Groupia.